apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

clock Digitālais pulkstenis 1 sek.


 Uzdevums

Dāvis ir izveidojis digitālu pulksteni. Katrs no elementiem pulksteņa laika (formātā "hhmm") ciparu attēlošanai ir veidots kā 5*3 gaismas diožu matrica, kurā katru ciparu attēlo šādi (ar '#' ir apzīmēta degoša, ar '.' - nedegoša diode):

Dāvis pulksteņa būvi pabeidza vēlu vakarā, uzstādīja korektu pulksteņa laiku un devās pie miera.

No rīta Dāvis pamanīja, ka dažas diodes ir izdegušas.

Uzrakstiet programmu, kas nosaka, kāds agrākais laika moments atbilst Dāvja pulksteņa rādījumam!

 
 Ievaddati

Teksta fails clock.in satur četras 5*3 simbolu '#'un '.' grupas, ko atdala tukšumsimbolu kolonna. Šīs cetras grupas atbilst degošo un nedegošo diožu izvietojumam Dāvja pulkstenī.

 
 Izvaddati

Teksta faila clock.out vienīgajā rindā jāizvada pulksteņa rādījums formātā hh:mm. Ja stundu vai minūšu skaits ir mazāks par 10, attiecīgajam ciparam jāpieliek priekšā cipars '0'.

 
 Piemērs

clock.inclock.out
#.# ... ... #..
#.# ... ... #..
#.# ### ### ###
#.# #.. ..# ..#
### ### ### ..#
02:34
  
clock.inclock.out
### ### ..# ...
... #.# #.# #.#
### #.# .#. .#.
#.. #.# ..# ..#
### #.# ..# ###
20:48
  
clock.inclock.out
#.. #.# #.# .#.
..# #.. ... #..
#.# .## ### .##
..# #.# ... ...
#.# ### ##. ###
06:25

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2001.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS