apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

domeni Domēnu apmeklēšana 1 sek.


 Uzdevums

Dāvim patīk sērfot Tīmeklī un apmeklēt dažādas vietnes. Viņš ir saglabājis apmeklēto vietņu adreses vienkāršotā formā teksta failā. Katra šāda adrese var sākties ar priedēkli 'http://', kam seko viens vai vairāki vārdi, kas atdalīti ar punktiem ('.'). Šī adreses daļa apzīmē servera nosaukumu. Pēc tam var sekot ceļa apraksts, kas sastāv no slīpsvītras ('/'), kurai seko viens vai vairāki vārdi, kas savā starpā arī atdalīti ar slīpsvītrām. Katrs vārds šajā virknē sastāv no angļu alfabēta mazajiem burtiem (a-z). Domēna vārds ir pēdējais vārds servera nosaukumā un sastāv no ne vairāk kā trim burtiem.

Uzrakstiet programmu, kas nosaka, kāds ir lielākais vietņu, kas atrodas uz viena domēna serveriem, adresu skaits Dāvja sarakstā!

 
 Ievaddati

Teksta faila domeni.dat pirmajā rindā dota naturāla skaitļa N(1≤N≤100) vērtība - Dāvja saglabāto adresu skaits.

Katrā no nākošajām N faila rindām katrā dots pa vienas vietnes adresei vienkāršotā formā. Nevienas adreses garums nepārsniedz 50 simbolus.

 
 Izvaddati

Teksta faila domeni.rez vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - lielākais vietņu, kas atrodas uz viena domēna serveriem, adresu skaits.

 
 Piemērs

domeni.datdomeni.rez
3
www.hr/www
com
http://abc.def.net
1
  
domeni.datdomeni.rez
4
http://abc.def
http://abc.def.ghi
def.ghi/abc
http://bea.vis.but.thead.xyz
2
  
domeni.datdomeni.rez
5
com/put1/put2
http://def.exe
my.dad.exe/put
nesto.bat
http://my.mom.com
2

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2001.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS