apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

dolari2 Dolāru maiņa - 2 1 sek.


 Uzdevums

Valūtas spekulantam Džordžam ir izdevies uzzināt valūtas kursu starp dolāriem un kronām tuvākajām dienām. Valūtas kursu katrā dienā nosaka divi skaitļi A un B. Tas nozīmē, ka šajā dienā A dolārus var nopirkt par 100 kronām vai arī 100 kronas var nopirkt par B dolāriem. Valūtas maiņa notiek elektroniski, tāpēc valūtas daudzums tiek aprēķināts precīzāk nekā izmantojot tikai divas zīmes aiz komata.

Sākumā Džordžam ir 100 kronas.

Uzrakstiet programmu, kas aprēķina, kādu lielāko daudzumu kronu Džordžs var iegūt naudas maiņas rezultātā, un nosaka, kura no dotajām atbildēm ir vistuvāk precīzajam atrisinājumam! "Vistuvāk" nozīmē, ka, ja visām dotajām vērtībām tiek aprēķināta starpība(pēc moduļa) starp šo doto un jūsu atrasto atbildi, tad izvēlētajai atbildei šī starpība ir vismazākā.

 
 Ievaddati

Teksta faila dolari2.dat pirmajā rindā dots naturāls skaitlis N (1≤N≤100) - dienu skaits, kuram Džordžam izdevies uzzināt valūtas kursus.

Katrā no nākošajām N rindām dots pa diviem naturāliem skaitļiem A un B (100 ≤A≤B≤1000) - valūtas kursam vienā dienā. Starp skaitļiem ir viens tukšumsimbols un skaitļi faila i+1-ajā rindā atbilst valūtas kursam i-tajā dienā.

Tālāk failā seko 100 rindas, kur katrā no tām dots pa vienam atšķirīgam reālam skaitlim - iespējamam dotā uzdevuma atrisinājumam.

 
 Izvaddati

Teksta faila dolari2.rez vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - tās atbildes numurs pēc kārtas, kura ir vistuvāk iegūtajam kronu daudzumam.

 
 Piemērs

dolari2.datdolari2.rez
3
393 398
394 401
386 386
102.03
102.05
102.07
102.09
...
(vēl 96 rindas)
3
  
dolari2.datdolari2.rez
5
300 300
310 320
320 330
330 330
300 320
103.10
103.12
103.14
103.16
...
(vēl 96 rindas)
2
  
dolari2.datdolari2.rez
8
218 219
228 231
227 235
205 213
230 232
239 239
251 258
205 213
126.12
126.14
126.16
126.18
...
(vēl 96 rindas)
2
Otrajā dienā no 100 kronām iegūst 228 dolārus, trešajā no 228 dolāriem iegūst 107.0422 kronas, septītajā no 107.0422 kronām iegūst 268.6760 dolārus un astotajā no 268.6760 dolāriem iegūst 126.1389 kronas.

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2001.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS