apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

t9 Sistēma "T9" 1 sek.


 Uzdevums

"T9" ir sistēma, kas izstrādāta strauji augošajām mobilo tālruņu īsziņu sūtīšanu vajadzībām. Tā balstās uz mobilā tālruņa atmiņā esošo vārdnīcu. Tagad pietiek katram burtam atbilstošo cipara taustiņu nospiest vienu reizi un pirmais vārds, kas atbilst nospiestajai taustiņu kombinācijai, tiks parādīts uz tālruņa ekrāna.

Burtu izvietojums uz mobilā tālruņa ciparu taustiņiem ir sekojošs:

Katrs ziņojums sastāv no vārdu virknes, kur katrus divus blakus vārdus atdala tukšumsimbols.

Uzrakstiet programmu, kas simulē "T9" darbu!

 
 Ievaddati

Teksta faila t9.dat pirmajā rindā dota naturāla skaitļa M(vārdu skaits vārdnīcā, 1 ≤M≤100) vērtība.

Katrā no nākošajām M faila rindām dots pa vienam vārdnīcas vārdam katrā. Vārdi ir sakārtoti augošā secībā un satur tikai angļu alfabēta lielos burtus (A-Z). Neviena vārda garums nepārsniedz 100 simbolus.

Nākošajā faila rindā dots naturāls skaitlis N(taustiņu nospiedienu skaits uz mobilā telefona klaviatūras, 1≤N≤100).

Nākošajā faila rindā doti N nenules cipari, kas atdalīti ar tukšumsimboliem. Šī ciparu virkne apraksta nospiesto ciparu taustiņu virkni.

 
 Izvaddati

Teksta faila t9.rez vienīgajā rindā jāizvada iegūtā ziņojuma teksts. Katrs burts katrā vārdā, kas nav atrodams vārdnīcā, jāaizstāj ar zvaigznīti ('*'). Ja dotai ciparu virknei vārdnīcā atbilst vairāk par vienu vārdu, tad jāizvada vārds, kas vārdnīcā atrodas tuvāk sākumam.

 
 Piemērs

t9.datt9.rez
3
ABC
BBB
DEF
10
2 2 2 1 2 3 1 2 2 2
ABC ** ABC
  
t9.datt9.rez
4
BOK
GDJE
KAKO
STO
11
2 6 5 1 5 2 5 6 1 7 4
BOK KAKO **
  
t9.datt9.rez
5
GGTMM
GOTOVO
HITNO
ME
NAZOVI
15
6 2 9 6 8 4 1 6 3 1 4 4 8 6 6
NAZOVI ME GGTMM

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2001.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS