apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

sadpalin Sadalīšana palindromos 1 sek.


 Uzdevums

Palindroms ir burtu virkne, kas vienādi lasāma gan no kreisās puses uz labo, gan no labās puses uz kreiso. Piemēram, palindromi ir virknes 'ala', 'sileputrakartupelis','f', bet nav 'ligzda','alas' un 'kuku'.

Ja burtu virkne nav palindroms, to vienmēr var "sagriezt" daļās, no kurām katra ir palindroms.

Uzrakstiet programmu, kas dotai burtu virknei noskaidro mazāko skaitu fragmentu, kādā tā jāsagriež, lai katra daļa būtu palindroms!

 
 Ievaddati

Teksta faila sadpalin.dat vienīgajā rindā dota burtu virkne - ne vairāk kā 100 angļu alfabēta mazie burti (a-z).

 
 Izvaddati

Teksta faila sadpalin.rez vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - mazākais iespējamais fragmentu skaits, kādā jāsadala dotā virkne.

 
 Piemērs

sadpalin.datsadpalin.rez
anaban
2
Šīs virknes ir: a un naban
  
sadpalin.datsadpalin.rez
abaccbcb
3
Šīs virknes ir: aba, cc un bcb
  
sadpalin.datsadpalin.rez
anavolimilana
5
Šīs virknes ir: ana, v, o, limil un ana

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2001.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS