apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

diena Diena 1 sek.


 Uzdevums

Visas 2001.gada dienas sanumurētas pēc kārtas no 1 (1.janvāris) līdz 365 (31.decembris). Uzrakstiet programmu, kas dotam 2001.gada dienas numuram nosaka, kāds šajā dienā ir datums.

 Ievaddati

Teksta faila diena.in vienīgajā rindā dots naturāls skaitlis, kas nepārsniedz 365.

 Izvaddati

Teksta faila diena.out vienīgajā rindā jāizvada divi skaitļi, kas atdalīti ar tukšumsimbolu - diena un mēneša kārtas numurs (janvārim atbilst 1 , februārim - 2, ..., decembrim - 12).

 Piemērs

diena.in diena.out
364
30 12

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS