apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

reklamas Reklāmas lapiņas 1 sek.


 Uzdevums

Arčibalda pastkastīti ir apsēduši reklāmu izplatītāji. Pirmajā dienā pastkastītē bija N reklāmas lapiņas, bet katrā nākošajā dienā par K lapiņām vairāk kā iepriekšējā dienā. Arčibalds ir nolēmis dienā, kad kopējais kopš pirmās dienas pastkastītē iemesto reklāmas lapiņu skaits būs vismaz M, noķert kādu no šiem izplatītājiem un stingri parunāt.

Uzrakstiet programmu, kas, ievadītām N,K un M vērtībām, aprēķina tās dienas numuru, kurā jānotiek sarunai!

 
 Ievaddati

Teksta faila reklamas.dat vienīgajā rindā dotas trīs naturālu skaitļu N(1≤N≤100), K (1≤K≤100) un M(1≤M≤2*1015) vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimboliem.

 
 Izvaddati

Teksta faila reklamas.rez vienīgajā rindā jāizvada tās dienas numurs, kad jānotiek sarunai.

 
 Piemērs

reklamas.datreklamas.rez
1 1 10
4
  
reklamas.datreklamas.rez
2 2 7
3

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS