apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

vektsv Vektoru svars 1 sek.


 Uzdevums

Vektorus plaknē var apzīmēt ar skaitļu pāri (X,Y). Šos skaitļus sauc par vektora koordinātēm.

Divu vai vairāku vektoru summa ir vektors, kura katra koordināte tiek aprēķināta kā visu vektoru attiecīgo koordināšu summa. Piemēram, (1,2)+(3,4)+(5,6) = (1+3+5,2+4+6)=(9,12) .

Vektora (x,y) svaru aprēķina kā x*x+y*y.

Uzrakstiet programmu, kas N dotiem plaknes vektoriem atrod tādu šo vektoru apakškopu, ka šo vektoru summas svars ir lielākais iespējamais!

Piezīme: Lietojiet 64-bitu veselo skaitļu tipu (int64 Paskālā vai long long valodā C)!

 
 Ievaddati

Teksta faila vektsv.dat pirmajā rindā dots naturāls skaitlis N (1≤N≤ 30000) - vektoru skaits.

Katrā no nākošajām N faila rindām dots pa diviem veseliem skaitļiem X un Y, kas atdalīti ar tukšumsimbolu - viena vektora koordinātēm. Zināms, ka visiem vektoriem šie skaitļi ir robežās -30000≤X,Y≤30000 un neviens no dotajiem nav nulles vektors (0,0).

 
 Izvaddati

Teksta faila vektsv.rez vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - lielākais iespējamais vektoru summas svars.

 
 Piemērs

vektsv.datvektsv.rez
5
5 -8
-4 2
4 -2
2 1
-6 4
202
  
vektsv.datvektsv.rez
4
1 4
-1 -1
1 -1
-1 4
64
  
vektsv.datvektsv.rez
9
0 1
6 8
0 -1
0 6
-1 1
-1 2
5 -4
1 0
6 -5
360

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2003.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS