apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

liekrind Liekās rindas 1 sek.


 Uzdevums

Analizējot programmu izejas tekstus, dažreiz ir noderīgi uzzināt, kuras programmas rindiņas nekad neizpildās. Ja tādas tiešām atrodas, tas var liecināt par kļūdainu programmas kodu.

Aplūkosim vienkāršu programmēšanas valodu, kuras katra instrukcija ir ierakstīta savā rindā. Programmas rindas ir numurētas ar naturāliem skaitļiem pēc kārtas, sākot no 1. Valodā ir pieļautas trīs sekojoša veida rindas:

RADI tiek izpildīta šīs rindas instrukcija un vadība nodota uz nākošo rindu.
IDI a tiek izpildīta šīs rindas instrukcija un vadība nodota uz rindu ar numuru a.
IDI a ILI b tiek izpildīta šīs rindas instrukcija un vadība nodota uz rindu ar numuru a vai rindu ar numuru b.

Programmas izpilde vienmēr sākas ar pirmo rindu. Uzrakstiet programmu, kas nosaka, cik programmas rindās esošās instrukcijas nekad neizpildīsies!

 

 Ievaddati

Teksta faila liekrind.dat katrā rindā dots pa vienai programmas rindai. Faila i-tajā rindā ir dota programmas i-tā rinda. Faila pēdējā rindā (pēc pēdējās programmas rindas) atrodas tikai '.' (punkts), kas nav programmas sastāvdaļa un apzīmē programmas teksta beigas. Programmas rindu skaits nepārsniedz 10000.

 
 Izvaddati

Teksta faila liekrind.rez vienīgajā rindā jāizvada vesels skaitlis - programmas neizpildīto rindu skaits.

 
 Piemērs

liekrind.datliekrind.rez
RADI
RADI
RADI
.
0
  
liekrind.datliekrind.rez
IDI 1
RADI
.
1
  
liekrind.datliekrind.rez
RADI
IDI 4 ILI 6
RADI
IDI 3
RADI
IDI 8
RADI
RADI
.
2

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2003.gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS