apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

isapaks Īsākā apakšvirkne 1 sek.


 Uzdevums

Par simbolu virknes A apakšvirkni sauc tādu simbolu virkni kas sastāv no viena vai vairākiem virknes A simboliem tādā pat secībā, kādā tie bija virknē A (šiem simboliem nav noteikti jābūt virknē A pēc kārtas). Piemēram, ja virkne A ir "kartupelis", tad "artis" un "krupis" ir A apakšvirknes, bet "putas" un "kauss" - nav.

Uzrakstiet programmu, kas ievadītām simbolu virknēm A un B nosaka, kāds ir īsākās A apakšvirknes, kas vienlaicīgi nav B apakšvirkne, garums!

 
 Ievaddati

Teksta faila isapaks.dat pirmajā rindā dota simbolu virkne A, bet otrajā - virkne B. Virknes sastāv no angļu alfabēta mazajiem burtiem un katras virknes garums ir ne vairāk kā 1000 simboli.

 
 Izvaddati

Teksta faila isapaks.rez vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - meklētās apakšvirknes garums.

 
 Piemērs

isapaks.datisapaks.rez
ababaa
abbaa
3
Piemēram, virkne "bab"
   
isapaks.datisapaks.rez 
babab
babba
3
Piemēram, virkne "aab"
   
isapaks.datisapaks.rez 
banana
anbnaanbaan
5
Piemēram, virkne "banna"

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2003.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS