apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

minigo Mini GO 1 sek.


 Uzdevums

Mirko un Slavko spēlē spēli, kas ir līdzīga senajai ķīniešu spēlei GO, bet ir vienkāršāka, jo tiek spēlēta uz viendimensiju laukuma (vienu otrai sekojošu P rūtiņu virknes). Laukuma rūtiņas ir numurētas ar naturāliem skaitļiem no 1 līdz P pēc kārtas.

Mirko spēlē ar baltajiem kauliņiem un izdara gājienus pirmais, savukārt Slavko spēlē ar melnajiem kauliņiem un gājienus izdara otrais.

Spēles sākumā visas laukuma rūtiņas ir tukšas. Spēlētāji gājienus izdara pēc kārtas un katrā gājienā novieto savu kauliņu kādā no neaizņemtajām laukuma rūtiņām.

Ja starp tikko spēles laukumā novietoto un kādu no iepriekš novietotajiem šīs pašas krāsas kauliņiem atrodas nepārtraukta pretinieka kauliņu virkne, tad visi šie pretinieka kauliņi tiek noņemti no spēles laukuma.

Uzrakstiet programmu, kas ievadītai izdarīto gājienu virknei nosaka, cik balto un cik melno kauliņu būs uz spēles laukuma spēles beigās!

 
 Ievaddati

Teksta faila minigo.dat pirmajā rindā ir doti divi naturāli skaitļi P(laukuma rūtiņu skaits) un N(abu spēlētāju kopējais izdarīto gājienu skaits), 1≤P≤100, 1≤N≤1000.

Katrā no nākošajām N rindām dots pa vienam Mirko un Slavko pēc kārtas izdarītā gājiena aprakstam - tās rūtiņas numuram, kurā spēlētājs ielika savu kauliņu.

 
 Izvaddati

Teksta faila minigo.rez vienīgajā rindā jāizvada divi veseli skaitļi, kas atdalīti ar tukšumsimbolu - balto un melno kauliņu skaits, kas palikuši uz spēles laukuma spēles beigās.

 
 Piemērs

minigo.datminigo.rez
4 4
2
3
4
3
2 1
  
minigo.datminigo.rez
5 6
1
4
5
2
3
2
3 1
  
minigo.datminigo.rez
6 8
1
2
5
3
4
6
2
3
2 2

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2003.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS