apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

maksa Maksa par Internetu 1 sek.


 Uzdevums

Ivo vēlas noskaidrot, cik liels būs viņa telefona rēķins par sērfošanu Internetā.

Laikā no 7:00 līdz 19:00 viena sērfošanas minūte maksā 10 centus, bet laikā no 19:00 līdz 7:00 - 5 centus (cena ir vienāda visās mēneša dienās).

Vienas pieslēgšanās Internetam laiks vienmēr tiek noapaļots līdz veselai minūtei (nekādu sekunžu!) un vienas pieslēgšanās ilgums nepārsniedz 60 minūtes.

Uzrakstiet programmu, kas ievadītai informācijai par pieslēgšanos Internetam, aprēķina iztērētās naudas daudzumu centos!

 
 Ievaddati

Teksta faila maksa.dat pirmajā rindā ir dots pieslēgšanās reižu skaits N, 1 ≤N≤100.

Katrā no nākošajām N faila rindām ir aprakstīta viena pieslēgšanās sekojošā formā:

HH:MM DD
,kur HH:MM apzīmē pieslēgšanās sākuma stundu un minūti, bet DD - šīs pieslēgšanās ilgumu minūtēs (ne vairāk par 60). Starp MM un DD vērtībām datos ir viens tukšumsimbols. Ja kāda no HH,MM vai DD vērtībām ir mazāka par 10, tad tās priekšā ir papildus cipars 0.

Laika vērtības var būt robežās no 00:00 līdz 23:59.

 
 Izvaddati

Teksta faila maksa.rez vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - par sērfošanu iztērētās naudas daudzums.

 
 Piemērs

maksa.datmaksa.rez
2
11:02 11
15:30 01
120
  
maksa.datmaksa.rez
3
20:05 12
06:45 30
13:08 15
435
  
maksa.datmaksa.rez
5
00:00 05
06:47 35
11:30 18
18:33 60
23:59 22
1035

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2003.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS