apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

luna Lunaparks 1 sek.


 Uzdevums

Viena no atrakciju parka "Lunaparks" izklaidēm ir braukšana ar elektromobiļiem. Pavisam ir M elektromobiļi, kas numurēti ar naturāliem skaitļiem pēc kārtas, sākot no 1. N bērni stāv rindā, lai varētu pavizināties ar elektromobiļiem.

Katram elektromobilim ir noteikts viena brauciena ilgums (maksimums 15 minūtes) un tajā vienlaicīgi var atrasties tikai viens bērns. Tikko elektromobilis atbrīvojas, nākošais rindā stāvošais bērns tajā iekāpj un sāk vizināties. Ja vienlaicīgi atbrīvojas vairāki elektromobiļi, vispirms tiek aizņemts elektromobilis ar mazāko numuru.

Uzrakstiet programmu, kas nosaka, kāds būs tā elektromobiļa numurs, ar kuru vizināsies pēdējais rindā stāvošais bērns!

 
 Ievaddati

Teksta faila luna.dat pirmajā rindā doti divi naturāli skaitļi N (bērnu skaits) un M (elektromobiļu skaits), kas atdalīti ar tukšumsimbolu, 1≤N≤2*109; 1 ≤M≤1000. Faila otrajā rindā doti M naturāli skaitļi, kas atdalīti ar tukšumsimboliem - elektromobiļu braucienu ilgumi minūtēs. i-tais skaitlis rindā ir elektromobiļa ar numuru i brauciena ilgums (1≤i≤M). Katra elektromobiļa brauciena ilgums ir vismaz viena un ne vairāk kā 15 minūtes.

 
 Izvaddati

Teksta faila luna.rez vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - tā elektromobiļa numurs ar kuru vizināsies pēdējais no rindā stāvošajiem bērniem.

 
 Piemērs

luna.datluna.rez
3 5
7 8 9 7 8
3
  
luna.datluna.rez
7 2
3 2
2
  
luna.datluna.rez
22 5
1 2 3 4 5
4

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2003.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS