apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

slepes Kalnu slēpošana 1 sek.


 Uzdevums

Kalnu slēpošanas sacensībās notiek divi braucieni. Katram sacensību dalībniekam tiek piešķirts savs numurs (no 1 līdz N, ja pavisam ir N dalībnieki).

Pirmajā braucienā dalībnieki startē to numuru pieaugšanas secībā (vispirms dalībnieks ar numuru 1, tad dalībnieks ar numuru 2, utt.). Šajā uzdevumā būs dota katra dalībnieka tekošā pozīcija pēc finiša šķērsošanas (t.i. ieņemtā vieta attiecībā pret iepriekšējiem dalībniekiem). Piemēram, ja dalībnieka tekošā pozīcija ir 1, tas nozīmē, ka viņš ir bijis visātrākais starp līdz šim startējušajiem dalībniekiem.

Otrajā braucienā piedalās tikai M labākie pirmā brauciena dalībnieki. Šoreiz tie veic braucienu pirmajā braucienā uzrādīto laiku dilšanas secībā (sāk dalībnieks, kurš uzrādīja M-to rezultātu, pēdējais brauc dalībnieks kurš uzrādīja vislabāko laiku). Šajā uzdevumā būs dota arī katra dalībnieka tekošā pozīcija pēc otrā brauciena veikšanas (t.i. pēc abu braucienu rezultātu summas).

Uzrakstiet programmu, kas nosaka to dalībnieku numurus, kas izcīnīja medaļas (bija trīs visātrākie rezultātu kopsummā)! Zināms, ka visi dalībnieki trasi pabeidza un nekādi divi dalībnieki neuzrādīja vienādu rezultātu nevienā no braucieniem.

 
 Ievaddati

Teksta faila slepes.dat pirmajā rindā dotas naturālu skaitļu N un M vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimbolu, 3≤M≤N≤100. Nākošās N faila rindas satur dalībnieku tekošās pozīcijas pēc pirmā brauciena (pa vienam skaitlim katrā rindā). Pēc tam nākošās M faila rindas satur dalībnieku tekošās pozīcijas abu braucienu kopsummā (pa vienam skaitlim katrā rindā). Tekošās pozīcijas ir dotas dalībnieku startēšanas secībā.

 
 Izvaddati

Teksta faila slepes.rez pirmajā rindā jāizvada tā dalībnieka numurs, kas izcīnīja zelta medaļu (bija visātrākais abu braucienu kopsummā), otrajā rindā tā dalībnieka numurs, kas izcīnīja sudraba medaļu (bija otrais ātrākais abu braucienu summā) un trešajā - tā dalībnieka numuru, kas izcīnīja bronzas medaļu (bija trešais ātrākais abu braucienu summā).

 
 Piemērs

slepes.datslepes.rez
3 3
1
2
3
1
1
1
1
2
3
  
slepes.datslepes.rez
4 3
1
1
2
2
1
2
1
2
3
4
  
slepes.datslepes.rez
5 4
1
2
1
4
3
1
1
3
2
5
3
2

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2003.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS