apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

plauks Plaukšķi 1 sek.


 Uzdevums

Mirko spēlē sekojošu spēli: Viņam ir kāršu kava, kas sastāv no N kārtīm, kas numurētas no 1 līdz N (kavā nav divu kāršu ar vienādiem numuriem). Kāršu kava tiek sajaukta.

Mirko sāk caurskatīt kavu, sākot ar virsējo kārti. Ņemot kārtis pēc kārtas, viņš meklē kārti ar numuru 1. Kad šī kārts ir atrasta, Mirko izņem to no kavas un līdzīgā veidā meklē kārtis ar numuru 2, 3, 4, utt., vienmēr sākot no tās vietas, kur tika atrasta iepriekšējā kārts. Katru reizi, kad visa kava ir caurskatīta, Mirko sasit plaukstas un atkal sāk kavas caurskati no sākuma.

Šīs darbības pamazām iztukšo kāršu kaudzīti līdz kamēr pēdējā kārts (ar numuru N) tiek izņemta un spēle beidzas.

Uzrakstiet programmu, kas dotai sākotnējai kāršu secībai kavā nosaka, cik reizes Mirko sasitīs plaukstas spēles laikā!

 
 Ievaddati

Teksta faila plauks.dat pirmajā rindā dota naturāla skaitļa N vērtība (1 ≤N≤100000). Katrā no nākošajām N faila rindām dots pa vienam naturālam skaitlim - kārtējās kārts numuram kavā pēc sākotnējās sajaukšanas.

 
 Izvaddati

Teksta faila plauks.rez vienīgajā rindā jāizvada viens vesels skaitlis - plaukstu sasišanu skaits.

 
 Piemērs

plauks.datplauks.rez
3
2
1
3
1
  
plauks.datplauks.rez
5
3
5
1
4
2
2
  
plauks.datplauks.rez
7
3
6
7
1
5
4
2
3

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2003.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS