apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

mucas Mucu piepildīšana 1 sek.


 Uzdevums

Uz horizontālas virsmas atrodas N(1<N≤100) vienādas tukšas mucas. Katras mucas tilpums ir 100 vienību. Katras divas no tām ir savienotas izmantojot cauruli. Katra caurule ir pievienota divu mucu apakšām un katrai ir savs ventīlis, kurš var būt tikai vienā no diviem stāvokļiem : "VAĻĀ" vai "CIET". Sākumā visi ventīļi ir ciet. Ja ventīlis ir vaļā, tad šķidrums no vienas savienotās mucas var momentā brīvi plūst uz otru tā, ka šķidruma daudzums šajās mucās kļūst vienāds (savienoto trauku princips). Ja ventīlis ir ciet, šķidruma plūsma pa šo cauruli nav iespējama.

Ir atļautas divu veidu operācijas :

1) "P" (Pieliet) , kad zināms šķidruma daudzums tiek pieliets noteiktā mucā. Operācijas pieraksts ir : "P n m", kur n ir mucas numurs un m ir šķidruma daudzums (vienībās), kas tiek liets šajā mucā (n un m ir naturāli skaitļi, 0<n≤N, 0<m≤1000),

2) "V" (Ventīlis), kad viens noteikts ventīlis tiek pagriezts pretējā stāvoklī (t.i. šis ventīlis tiek aizvērts, ja bija vaļā, vai atvērts, ja bija ciet). Operācijas pieraksts ir : "V n1 n2", kur n1 un n2 ir to mucu numuri, kuru savienojošajā caurulē atrodas šis ventīlis. (n1 un n2 ir naturāli skaitļi, 0<n1≤N, 0<n2≤N, n1≠n2). Divi dažādi pieraksti "V n1 n2" un "V n2 n1" attiecas uz vienu un to pašu ventīli.

Ir dota operāciju virkne, par kuru ir zināms, ka tā ir nekorekta - t.i., izpildot kādu operāciju, notiek vienas vai vairāku mucu pārpildīšanās. Jūsu uzdevums ir atrast šīs operācijas numuru. Šķidruma daudzums caurulēs nav jāņem vērā.

 
 Ievaddati

Teksta faila mucas.dat pirmajā rindā ir dotas divu naturālu skaitļu N un K (operāciju skaits, 0 <K≤1000) vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimbolu. Nākošajās K faila rindās ir dotas operācijas (pa vienai katrā rindā) iepriekšaprakstītajā formātā.

 
 Izvaddati

Teksta faila mucas.rez pirmajā rindā jāieraksta tās operācijas numurs, kuru izpildot notikusi pārpildīšanās.

 
 Piemērs

mucas.datmucas.rez
3 8
P 1 100
V 2 1
P 2 40
V 1 2
V 1 3
V 1 3
P 3 70
V 1 3
7

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Baltijas valstu 2.informātikas olimpiādē Rīgā 1996.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS