apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

ltl Lielais trīsstūrveida laukums 1 sek.


 Uzdevums

Lielais trīsstūraveida laukums (LTL) ir taisnleņķa trīsstūris, kura katešu garumi ir attiecīgi M un N vienības. Nepieciešams pēc iespējas lielāku LTL daļu noklāt ar flīzēm, kuru izmērs ir 1*1 vienība. Flīzēm cieši jāpieguļ savā starpā un pie LTL katetēm. Flīzes griezt nedrīkst un neviena flīze nedrīkst iet pāri LTL malām. Piemērs, ja M=4 un N=3, redzams zīmējumā.

Flīzes iespējams iegādāties konteineros, katrā no kuriem ir tieši P flīzes. Zināms, ka flīzes tiks iepirktas tikai tik daudz, ka varēs veikt visu LTL flīzēšanu un, iespējams, vienā konteinerā paliks neizmantotās flīzes (noteikti mazāk par P).

Uzrakstiet programmu, kas aprēķina atlikušo flīžu skaitu pēc darbu beigām!

 
 Ievaddati

Teksta faila ltl.dat vienīgajā rindā dotas trīs naturālu skaitļu M, N un P vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimboliem. Zināms, ka 2≤M,N≤2000000000, 100≤P≤10000.

 
 Izvaddati

Teksta faila ltl.rez vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - flīžu atlikums pēc darba beigām

 
 Piemērs

ltl.datltl.rez
4 3 100
97

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Ukrainas XVI informātikas olimpiādē.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS