apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

kvarink Kvadrāts un riņķis 5 sek.


 Uzdevums

Plaknē dots kvadrāts un riņķis. Uzrakstiet programmu, kas aprēķina kvadrāta un riņķa kopīgās daļas laukumu un nosaka, kura no dotajām atbildēm ir vistuvāk precīzajam atrisinājumam! "Vistuvāk" nozīmē, ka, ja visām dotajām vērtībām tiek aprēķināta starpība (pēc moduļa) starp šo doto un jūsu atrasto atbildi, tad izvēlētajai atbildei šī starpība ir vismazākā.

 
 Ievaddati

Teksta failā kvarink.dat ir trīs rindas. Pirmajā un otrajā rindā ir pa diviem veseliem skaitļiem, kas norāda kvadrāta pretējo virsotņu koordinātas. Trešajā rindā ir trīs veseli skaitļi - riņķa centra koordinātas un rādiusa garums. Zināms, ka nevienas koordinātas vērtība (pēc moduļa) nepārsniedz 1200, bet rādiusa garums nepārsniedz 200 vienību. Faila ceturtajā rindā dota naturāla skaitļa N vērtība (2≤N≤100) - dažādo atrisinājumu skaits. Tālāk seko N rindas, kur katrā no tām dots pa vienam atšķirīgam reālam skaitlim - iespējamam dotā uzdevuma atrisinājumam.

 
 Izvaddati

Teksta faila kvarink.rez vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - tās atbildes numurs pēc kārtas, kura ir vistuvāk precīzajai kvadrāta un riņķa šķēluma laukuma vērtībai.

 
 Piemērs

kvarink.datkvarink.rez
0 5
10 -5
3 1 4
3
46.64
46.84
46.04
1

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Baltijas 2 .informātikas olimpiādē Rīgā 1996.gadā Autors: Reins Pranks (Igaunija)

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS