apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

burti Burtu klucīši 1 sek.


 Uzdevums

Rotai ir klucīši ar burtu attēliem. Uz katra klucīša ir uzzīmēts viens latīņu alfabēta lielais burts. Uz vairākiem klucīšiem var būt uzzīmēts viens un tas pats burts. Rota no saviem klucīšiem, saliekot tos rindā vienu aiz otra, ir izveidojusi kādu vārdu. Rotas draugs Zigmārs arī vēlētos salikt kādu vārdu, diemžēl viņam nav šādu klucīšu. Rota ir ar mieru aizdot tikai tos klucīšus, no kuriem ir salikts viņas iedomātais vārds, un nevienu vairāk.
Uzrakstiet programmu, kas dotiem Rotas saliktā un Zigmāra iedomātajiem vārdiem nosaka, vai Zigmārs no dotajiem klucīšiem varēs salikt savu iedomāto vārdu.

 Ievaddati

Teksta faila burti.in pirmajā rindā ir dota simbolu virkne - Rotas saliktais vārds. Faila otrajā rindā ir dota otra simbolu virkne - Zigmāra iedomātais vārds. Katrā virknē ir tikai latīņu alfabēta lielie burti. Katrā virknē ir vismaz viens un ne vairāk kā 250 simboli.

 Izvaddati

Teksta faila burti.out pirmajā rindā izvadiet vārdu VAR, ja Zigmārs no dotajiem klucīšiem var salikt savu iedomāto vārdu vai NEVAR, ja to izdarīt nav iespējams.

 Piemērs

burti.in burti.out
ALEKSANDRS
SANDRA
VAR
SALMS
MALAS
NEVAR

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS