apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

hronikas Senās hronikas 7 sek.


 Uzdevums

Pētot senās hronikas, vēsturnieks Bruģis atklāja, ka daļu no datiem par pagātnes cilvēkiem var izteikt kā divu cilvēku vecumu attiecību kādā no veidiem : “ir vecāks par”, ”ir jaunāks par”, ”ir tikpat vecs kā”. Piemēram, bija iespējams iegūt šādus faktus : “Marianna ir jaunāka par Viktoru”, “Romeo ir tikpat vecs kā Džuljeta”. Lai šādā veidā iegūtos datus apstrādātu ar datoru, Bruģis izveidoja hronikām atbilstošu datu failu, kurā katru personu nokodēja ar diviem lielajiem latīņu alfabēta burtiem, bet vecumu attiecību kā “<”(jaunāks), “>”(vecāks) vai “=”(tikpat vecs). Zināms, ka hronikās minēto personu skaits nepārsniedza 500. Uzrakstiet programmu, kas pēc dotajiem datiem noteiktu jebkuru divu hronikā minēto cilvēku vecumu attiecību, ja zināms, ka Bruģa iegūtie dati var būt nepilnīgi, bet tie noteikti nav pretrunīgi.

 
 Ievaddati

Teksta faila hronikas.dat pirmajā rindā atrodas viens naturāls skaitlis n (n<=30000). Katrā no faila nākošajām n rindām atrodas 5 simboli, kas raksturo divu cilvēku vecumu attiecību. Katra rinda ir sekojošā formātā :

 1.un 2.simbols - Personas kods
      3.simbols - Attiecība (kāds no trīs simboliem > < = )
 4.un 5.simbols - Personas kods

Faila nākošajā rindā atrodas viens naturāls skaitlis m (m<=1000). Katrā no faila nākošajām m rindām atrodas 5 simboli, kas raksturo divus cilvēkus, kuru vecumu atbilstību mēs vēlamies uzzināt. Katra rinda ir sekojošā formātā :

 1.un 2.simbols - Personas kods
      3.simbols - ?
 4.un 5.simbols - Personas kods

 
 Izvaddati

Teksta failā hronikas.rez jābūt m rindām. Katrā rindā jābūt 5 simboliem. Faila i-tajā rindā jāatrodas “atbildei” uz faila AGE.ASK i+1-jā rindā uzdoto “jautājumu” formātā :

 1.un 2.simbols - Personas kods
      3.simbols - Attiecība (kāds no četriem simboliem > < = ?)
 4.un 5.simbols - Personas kods
Attiecība jāraksturo ar “?” tikai tad, ja no dotajiem ievaddatiem šo divu personu vecumu attiecību noteikt nav iespējams.

 
 Piemērs

Hronikas teksts : "Harolds bija jaunāks par Leo un Modu. Viņa sāncensis Henrihs bija tikpat vecs kā Harolds un vecāks par viņa māsu Annu".

hronikas.dathronikas.rez
4
HA<LE		
HA<MO				
HE=HA		
HE>AN
3
MO?AN
HA?HE
LE?MO
MO>AN
HA=HE
LE?MO

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Baltijas 3 .informātikas olimpiādē Viļņā(Lietuva) 1997.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS