apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

tablo Tablo 1 sek.


 Uzdevums

Tablo sastāv no deviņiem gaismas elementiem, kas apzīmēti ar lielajiem burtiem A,B,C,D,E,F,G,H un I. Katra elementa abos galos atrodas pa kontaktam . Katrs kontakts vienlaicīgi pieder vairākiem elementiem un tablo pavisam kopā ir seši kontakti, kas apzīmēti ar mazajiem burtiem a,b,c,d,e un f. Tablo elementu un kontaktu izvietojums redzams zīmējumā.

Katram kontaktam var pievadīt spriegumu, ko raksturo nenegatīvs vesels skaitlis. Ja elementa galos esošajiem kontaktiem pievadīto spriegumu vērtību starpība (pēc moduļa) nepārsniedz 2, tad elements nespīd. Ja šī starpība ir no 3 līdz 6, tad elements spīd, bet, ja starpība pārsniedz 6, tad elements pārdeg. Uzrakstiet programmu, kas nosaka, kāds spriegums jāpievada katram kontaktam, ja zināms, kuriem elementiem ir jāspīd un kuriem - nē! Papildus nosacījumi:
a) vismaz vienam no kontaktiem jāpievada spriegums ar vērtību 0,
b) nedrīkst pieļaut neviena elementa pārdegšanu,
c) kontaktiem pievadīto spriegumu vērtību summai jābūt mazākai iespējamajai.

 
 Ievaddati

Teksta faila tablo.dat vienīgajā rindā dota 18 simbolu virkne formā AxBxCxDxExFxGxHxIx , kur aiz attiecīgā burta esošā simbola x vietā ir vai nu '+', ja šim elementam ir jādeg, vai '-', ja nav.

 
 Izvaddati

Teksta faila tablo.rez vienīgajā rindā jāizvada viens vesels nenegatīvs skaitlis - mazākā spriegumu vērtību kopsumma, pie kuras kontaktiem var pievadīt spriegumus tā, lai tiktu izpildīti uzdevuma nosacījumi.

 
 Piemērs

tablo.dattablo.rez
A+B-C+D-E+F-G+H-I-
7

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 14.informātikas olimpiādē 2001.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS