apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

parlapa Pārlocītā lapa 1 sek.


 Uzdevums

Taisnstūrveida papīra lapas malas apzīmētas ar burtiem A,R,Z,D. Malu Z un D garums ir a , bet malu A un R garums - b centimetri.

Uz malas Z x centimetru attālumā no malas R atzīmēts punkts P, bet uz malas D y centimetru attālumā no malas R atzīmēts punkts Q :

Lapa tiek pārlocīta tā, ka tās locījuma līnija sakrīt ar nogriezni PQ :

Noteikt, cik lielu laukumu noklāj pārlocītā lapa un nosaka, kura no dotajām atbildēm ir vistuvāk precīzajam atrisinājumam! "Vistuvāk" nozīmē, ka, ja visām dotajām vērtībām tiek aprēķināta starpība (pēc moduļa) starp šo doto un jūsu atrasto atbildi, tad izvēlētajai atbildei šī starpība ir vismazākā.

 
 Ievaddati

Teksta faila parlapa.dat pirmajā rindā dotas četru veselu skaitļu a (0 <a≤1000), b (0<b≤1000), x (0≤x≤a), y (0≤y≤a) vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimboliem.
Faila otrajā rindā dota naturāla skaitļa N vērtība (1<N≤100) - dažādo atrisinājumu skaits. Tālāk seko N rindas, kur katrā no tām dots pa vienam atšķirīgam reālam skaitlim - iespējamam dotā uzdevuma atrisinājumam.

 
 Izvaddati

Teksta faila parlapa.rez vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - tās atbildes numurs pēc kārtas, kura ir vistuvāk precīzajai pārlocītās lapas noklātā laukuma vērtībai.

 
 Piemērs

parlapa.datparlapa.rez
7 100 1 1
3
595.0
597.0
599.0
3
  
parlapa.datparlapa.rez
13 5 10 3
5
51.7757
51.7857
51.7957
51.8057
51.8157
2

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 10.informātikas olimpiādē 1997.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS