apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

lamps Lampas 5 sek.


 Uzdevums

Pilī ir apaļa galvenā zāle. Tajā gar sienu izvietotas N lampas, kas numurētas ar skaitļiem pēc kārtas no 1 līdz N. Katra lampa var būt vai nu ieslēgta vai izslēgta. Katrā sekundē lampa ar numuru i (1iN-1) maina savu stāvokli, ja lampa ar numuru i+1 ir ieslēgta, bet lampa ar numuru N maina savu stāvokli, ja lampa ar numuru 1 ir ieslēgta. Lampas stāvokli maina vienlaicīgi.

Jūsu uzdevums - zinot lampu sākotnējo stāvokli kādā laika brīdī, noteikt to stāvokli pēc M sekundēm.

 
 Ievaddati

Faila lamps.in pirmā rinda satur divus naturālus skaitļus N (0 < N ≤ 106) un M (0 ≤ M ≤ 109). Nākošās N faila rindas satur informāciju par lampu sākotnējo stāvokli. Informācija par katru lampu dota savā rindā, sākot no lampas ar numuru 1. Ja rindā ir skaitlis 0, tas nozīmē, ka attiecīgā lampa ir izslēgta, bet 1 nozīmē, ka lampa ir ieslēgta.

 
 Izvaddati

Failam lamps.out jāsatur tieši N rindas un jāapraksta lampu stāvoklis pēc M sekundēm. Informācija par katru lampu jāizvada savā rindā, sākot no lampas ar numuru 1.

 
 Piemērs

lamps.inlamps.out
3 1
0
0
1
0
1
1

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Baltijas 9 .informātikas olimpiādē Tartu(Igaunija) 2003.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS