apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

punkti Punkti 3 sek.


 Uzdevums

Plaknē doti n dažādi punkti, kuru koordinātas ir veseli skaitļi. Uzrakstiet programmu, kas nosaka, kāds lielākais punktu skaits atrodas uz vienas taisnes!

 
 Ievaddati

Teksta faila punkti.dat pirmajā rindā dots naturāls skaitlis n - punktu skaits (1 <n≤1000). Katrā no nākošajām n rindām doti divi veseli skaitļi, kas atdalīti ar tukšumsimbolu - kārtējā punkta x un y koordinātas. Neviena skaitļa vērtība pēc moduļa nepārsniedz 30000.

 
 Izvaddati

Teksta faila punkti.rez vienīgajā rindā jāizvada lielākais punku skaits, kas atrodas uz vienas taisnes.

 
 Piemērs

punkti.datpunkti.rez
5
1 1
0 7
2 2
-2003 -2003
5000 -4444
3

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 16.informātikas olimpiādē 2003.gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS