apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

kvadvirk Kvadrātu virkne 1 sek.


 Uzdevums

Visi naturālo skaitļu kvadrāti uzrakstīti virknē augošā secībā pēc kārtas viens aiz otra bez tukšumiem. Virknes sākums izskatās sekojoši:

149162536496481100121144169196225256289324361400441....

Uzrakstiet programmu, kas ievadītam naturālam skaitlim k nosaka, kāds ir šīs ciparu virknes k-tais cipars!

 
 Ievaddati

Teksta faila kvadvirk.dat vienīgajā rindā dota naturāla skaitļa k vērtība (k≤109 ).

 
 Izvaddati

Teksta faila kvadvirk.rez vienīgajā rindā jāizvada viens cipars - ciparu virknes k-tais loceklis.

 
 Piemērs

kvadvirk.datkvadvirk.rez
40
3

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 16.informātikas olimpiādē 2003.gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS