apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

simetr Simetrijas 1 sek.


 Uzdevums

Aplūkojot sekojošus latīņu alfabēta lielos burtus,

viegli pamanīt, ka dažiem burtiem piemīt apbrīnojamas īpašības:

  • burtu "A" atspoguļojot pret spoguli, kas novietots vertikāli, iegūsim to pašu burtu "A". Tāda pat īpašība ir arī burtiem "H","I", "M","O","T","U","V","W", "X","Y".
  • burtu "B" atspoguļojot pret spoguli, kas novietots horizontāli, iegūsim to pašu burtu "B". Tāda pat īpašība ir arī burtiem "C","D", "E","H","I", "K","O","X".
  • burtu "S" pagriežot par 180 grādiem, iegūsim to pašu burtu "S". Tāda pat īpašība ir arī burtiem "H","I","N","O", "X","Z".

Skaidrs, ka iepriekšnosauktās īpašības piemīt ne vien atsevišķiem burtiem, bet arī veseliem vārdiem. Tā, vārds "OTO" nemainās, ja to atspoguļo pret vertikālu spoguli, vārds "DEKO" nemainās, ja to atspoguļo pret horizontālu spoguli, bet "SOS" nemainās, ja to pagriež par 180 grādiem. Vienam un tam pašam vārdam var piemist arī vairākas no nosauktajām īpašībām. Tā, vārdam "OHO" piemīt visas trīs iepriekš aplūkotās īpašības. Uzrakstiet programmu, kas ievadītam vārdam nosaka, vai šis vārds nemainās, ja to atspoguļo pret vertikālu vai horizontālu spoguli, vai apgriež otrādi!

 
 Ievaddati

Faila simetr.dat vienīgajā rindā dots vārds, kas sastāv no latīņu alfabēta lielajiem burtiem. Zināms, ka vārdā ir vismaz viens un ne vairāk kā 250 burti.

 
 Izvaddati

Teksta faila simetr.rez vienīgajai rindai jāsatur tieši trīs simboli bez atdalošiem tukšumiem. Pirmajam simbolam jābūt "+", ja, atspoguļojot šo vārdu pret vertikālu spoguli, vārds nemainās, vai "-", ja mainās. Otrajam simbolam jābūt "+", ja, atspoguļojot šo vārdu pret horizontālu spoguli, vārds nemainās, vai "-", ja mainās. Trešajam simbolam jābūt "+", ja, pagriežot šo vārdu par 180 grādiem, vārds nemainās, vai "-", ja mainās.

 
 Piemērs

simetr.datsimetr.rez
OHOHO
+++
  
simetr.datsimetr.rez
RUKSIS
---
  
simetr.datsimetr.rez
OZONOZO
--+

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 16.informātikas olimpiādē 2003.gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS