apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

virkne3 Virkne 1 sek.


 Uzdevums

Gadās, ka datora klaviatūrai kāds no taustiņiem iesprūst un tad viena burta vietā tekstā būs vairāki vienādi, pēc kārtas esoši burti. Piemēram, vārda "klavieres" vietā var iznākt "kkkkkklaavierrrrrees".
Uzrakstiet programmu, kas labo šādas kļūdas - t.i., ievadītā simbolu virknē atrod visas vietas, kurās ir vairāki vienādi simboli pēc kārtas, un katrā šādā vietā atstāj tikai vienu no šiem simboliem, bet pārējos izdzēš un virkni "sabīda kopā".

 Ievaddati

Teksta faila virkne3.in pirmajā rindā ir dota simbolu virkne, kurā ir tikai latīņu alfabēta mazie burti. Virknē ir vismaz viens un ne vairāk kā 250 simboli.

 Izvaddati

Teksta faila virkne3.out pirmajā rindā izvadiet izlaboto virkni.

 Piemērs

virkne3.in virkne3.out
kkkkkklaavierrrrrees
klavieres

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS