apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

virsotne Virsotne 1 sek.


 Uzdevums

Veselu skaitļu piramīdu veido sekojoši. Vispirms rindā uzraksta divus vai vairāk veselus skaitļus. Šo skaitļu rindu sauksim par piramīdas pamatu. Pēc tam aprēķina katru divu blakus stāvošu skaitļu summu un uzraksta šo summu vienu rindu augstāk tā, ka tā atrodas starp šo summu veidojošajiem skaitļiem. Šo darbību turpina tik ilgi, kamēr iegūts viens, visaugstāk esošais skaitlis. Teiksim, ka šis skaitlis atodas piramīdas virsotnē. Piemēram, ja pamatā ir skaitļi -3, 2, 8 un -7, iegūsim sekojošu piramīdu:

       20
       9 11
      -1 10 1
     -3 2 8 -7
Uzrakstiet programmu, kas dotiem skaitļiem piramīdas pamatā nosaka, kāds skaitlis atrodas piramīdas virsotnē!

 
 Ievaddati

Teksta faila virsotne.dat pirmajā rindā dots naturāls skaitlis N(1<N<100) - piramīdas pamatā esošo skaitļu skaits. Faila otrajā rindā doti N veseli skaitļi, kas atdalīti ar tukšumsimboliem. Zināms, ka neviena skaitļa vērtība piramīdā pēc moduļa nepārsniedz 32767.

 
 Izvaddati

Teksta faila virsotne.rez vienīgajā rindā jāizvada viens vesels skaitlis - piramīdas virsotnē esošais skaitlis.

 
 Piemērs

virsotne.datvirsotne.rez
4
-3 2 8 -7
20

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 16.informātikas olimpiādē 2003.gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS