apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

tomati Tomāti 1 sek.


 Uzdevums

Erna nodarbojas ar tomātu audzēšanu un ir salikusi uz palodzes rindā n jaunās ražas tomātus. Viens no tomātiem ir sarkans, bet pārējie - zaļi. Ir novērots, ka katrs zaļais tomāts, kas stāvējis blakus sarkanajam, nākošajā dienā kļūst sarkans. Citi tomāti savu krāsu nemaina. Piemēram, ja pavisam ir deviņi tomāti un ceturtais no kreisās puses ir sarkans, tad pēc divām dienām būs pieci sarkani tomāti.

Uzrakstiet programmu, kas dotam tomātu skaitam, sarkanā tomāta novietojumam un dienu skaitam nosaka, cik sarkano tomātu būs pēc norādīto dienu skaita! Tomātus nogatavošanās laikā pārkārtot nedrīkst.

 
 Ievaddati

Teksta faila tomati.dat pirmajā rindā ir dotas trīs naturālu skaitļu n, s un d vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimboliem. n ir kopējais tomātu skaits, s apzīmē sarkanā tomāta atrašanās vietu - kurš tas ir pēc kārtas, skaitot no kreisās puses, d apzīmē dienu skaitu, pēc kāda nepieciešams uzzināt sarkano tomātu skaitu. Zināms, ka n≤109,s≤n,d≤109.

 
 Izvaddati

Teksta faila tomati.rez vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - sarkano tomātu skaits pēc d dienām.

 
 Piemērs

tomati.dattomati.rez
9 4 2
5

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 16.informātikas olimpiādē 2003.gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS