apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

brunis Bruņurupucis 1 sek.


 Uzdevums

Bruņurupucis pārvietojas pa rūtiņu laukumu, kura izmēri ir N*N rūtiņas. Laukuma rindas ir numurētas pēc kārtas ar skaitļiem no 1 līdz N no augšas uz leju, bet kolonnas ar skaitļiem no 1 līdz N no kreisās uz labo pusi. Bruņurupucis katrā brīdī drīkst iet uz blakus rūtiņu, kas atrodas pa labi, pa kreisi vai uz leju. Sava ceļojuma laikā bruņurupucis nedrīkst vienā rūtiņā nonākt vairāk kā vienu reizi. Uzrakstiet programmu, kas dotai bruņurupuča ceļojuma sākuma un beigu rūtiņai nosaka, cik dažādos veidos bruņurupucis varēja veikt savu ceļojumu!

 
 Ievaddati

Teksta faila brunis.dat pirmajā rindā dota naturāla skaitļa N vērtība, N≤100. Faila otrajā rindā doti divi naturāli skaitļi, kas apzīmē bruņurupuča ceļojuma sākuma rūtiņas rindas un kolonnas numuru. Faila trešajā rindā doti divi naturāli skaitļi, kas apzīmē bruņurupuča ceļojuma beigu rūtiņas rindas un kolonnas numuru. Starp katriem diviem blakus skaitļiem ievaddatos ir viens tukšumsimbols.

 
 Izvaddati

Teksta faila brunis.rez vienīgajā rindā jāizvada viens skaitlis - dažādo iespējamo maršrutu skaits.

 
 Piemērs

brunis.datbrunis.rez
4
2 1
3 2
4

Iespējamie ceļojuma maršruti ir sekojoši:

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 16.informātikas olimpiādē 2003.gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS