apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

fabrika Zīmuļu fabrika 1 sek.


 Uzdevums

Zīmuļu fabrikā katra zīmuļa sagatave tiek apstrādāta sekojoši - vispirms tā tiek nokrāsota krāsošanas iekārtā un tūlīt pēc tam tiek lakota lakošanas iekārtā. Diemžēl neviena no iekārtām nav pilnībā noregulēta. Krāsošanas iekārta pēc katrām n nokrāsotām sagatavēm vienu nenokrāso (bet padod tālāk uz lakošanu). Savukārt lakošanas iekārta pēc katrām m nolakotām sagatavēm vienu nenolako. Tādējādi bez kārtīgi nokrāsotiem un nolakotiem zīmuļiem var iznākt trīs veida brāķi: pavisam neapstrādāta sagatave, nokrāsoti, bet nenolakoti un nekrāsoti, bet nolakoti zīmuļi.
Uzrakstiet programmu, kas ievadītām n, m un k (apstrādājamo sagatavju skaits) vērtībām nosaka, cik tiks iegūti pilnīgi apstrādāti zīmuļi un cik kāda veida brāķis tiks saražots. Zināms, ka pēdējā sagatave pirms mūs interesējošo sagatavju apstrādes netika ne nokrāsota, ne nolakota.
Tā, piemēram, ja n=3, m=5 un k=17, tad sagatavju apstrādi var attēlot sekojošā tabulā (aplītis ar tukšu vidu nozīmē, ka dotā operācija ir izdarīta, bet ar pilnu vidu - ka nav):

Kā redzams, no 17 sagatavēm pilnīgi apstrādātas ir 12. Viena (12.) ir palikusi pilnīgi neapstrādāta. Viena sagatave (6.) ir nokrāsota, bet nav nolakota. Trīs sagataves (4.,8. un 16.) nav nokrāsotas, bet ir nolakotas.

 Ievaddati

Teksta faila fabrika.in pirmajā rindā ir dotas trīs naturālu skaitļu n, m un k vērtības.
Zināms, ka 0<n<106, 0<m<106, 0<k<109. Starp katrām divām blakus esošajām vērtībām ir viens tukšumsimbols.

 Izvaddati

Teksta faila fabrika.out pirmajā rindā izvadiet četru veselu skaitļu vērtības:
a) to zīmuļu, kas ir gan nokrāsoti, gan nolakoti, skaitu;
b) neapstrādāto sagatavju (nav ne krāsotas, ne lakotas) skaitu;
c) nokrāsoto, bet nenolakoto zīmuļu sagatavju skaits;
d) nenokrāsoto, bet nolakoto zīmuļu sagatavju skaits.
Skaitļi failā jāizvada norādītajā secībā. Starp katriem diviem blakus esošajiem skaitļiem jāatstāj viens tukšumsimbols.

 Piemērs

fabrika.in fabrika.out
3 5 17
12 1 1 3
999999 999999 999999999
999999000 999 0 0

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS