apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

pulkst Pulkstenis 1 sek.


 Uzdevums

Ir dots 24 stundu pulksteņa rādījums formā hh:mm , kur hh apzīmē stundas (divi cipari, 00≤hh≤23), bet mm - minūtes (divi cipari, 00≤mm≤59 ). Noteikt, kāds ir tuvākais laika brīdis no dotā "uz priekšu", kura pulksteņa rādījumu var sastādīt no šiem pašiem cipariem.

 
 Ievaddati

Teksta faila pulkst.dat pirmajā rindā ir doti pieci simboli - pulksteņa rādījums formā hh:mm.

 
 Izvaddati

Teksta faila pulkst.rez vienīgajā rindā jāizvada pieci simboli - tuvākā laika brīža pulksteņa rādījums, ko iespējams izveidot no dotajiem cipariem tādā pat formātā, kā dots ievaddatos.

 
 Piemērs

pulkst.datpulkst.rez
11:12	
11:21
  
pulkst.datpulkst.rez
22:30
23:02
  
pulkst.datpulkst.rez
23:32
22:33

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 16.informātikas olimpiādē 2003.gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS