apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

fanulles Faktoriāla nulles 1 sek.


 Uzdevums

Naturāla skaitļa n faktoriālu (apzīmē "n!") aprēķina, sareizinot visus naturālos skaitļus no 1 līdz n :
n! = 1*2*...*(n-1)*n .

Uzrakstiet programmu, kas dotai n vērtībai nosaka, ar cik nullēm beidzas n faktoriāla pieraksts!

 
 Ievaddati

Teksta faila fanulles.in vienīgajā rindā dots naturāls skaitlis - n vērtība (n<=109).

 
 Izvaddati

Teksta faila fanulles.out vienīgajā rindā jāizvada viens vesels skaitlis nuļlu skaits n! pieraksta beigās.

 
 Piemērs

fanulles.infanulles.out
3
0
fanulles.infanulles.out
10
2
fanulles.infanulles.out
54321
13576

 

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS