apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

iekavas Iekavas 1 sek.


 Uzdevums

Korektu iekavu izteiksmi definē šādi:
1)() ir korekta iekavu izteiksme;
2)ja A ir korekta iekavu izteiksme, tad (A) ar ir korekta iekavu izteiksme;
3)ja A un B ir korektas iekavu izteiksmes, tad AB ar ir korekta iekavu izteiksme.
Tā, piemēram, (()()) un ()()((())) ir korektas iekavu izteiksmes, bet )( un ())- nav.
Korektā iekavu izteiksm nodzēsa dažas iekavas.
Uzrakstiet programmu, kas nosaka mazāko iespējamo nodzēsto iekavu skaitu!

 Ievaddati

Teksta faila iekavas.in pirmajā rindā dota simbolu virkne, kas sastāv tikai no atverošajām un aizverošajām iekavām. Virknes garums ir vismaz viens un ne vairāk kā 100 simboli.

 Izvaddati

Teksta faila iekavas.out vienīgajā rindā jāizvada vesels skaitlis - mazākais iekavu skaits, kādu korektā iekavu virknē bija jānodzēš, lai iegūtu doto.

 Piemērs

iekavas.in iekavas.out
)(()()))(
3
(()())
0

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS