apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

akods Angļu kods 1 sek.


 Uzdevums

Informācijas pārraidīšana un uzglabāšana ir uzdevums, kura veiksmīgai izpildei lieti noder dažādu kodēšanas sistēmu pārzināšana. Vienā no šādām sistēmām naturālie skaitļi tiek kodēti ar angļu alfabēta mazo burtu virknēm . No visām iespējamām burtu virknēm par derīgām tiek uzskatītas tikai tās, kurās burti ir sakārtoti leksikogrāfiskā kārtībā (t.i., katrs nākošais burts virknē atrodas alfabētā tālāk par iepriekšējo). Derīgās burtu virknes sauksim par "vārdiem".

Kodēšanas sistēmas īpašības ir sekojošas:

 • Visi vārdi ir sakārtoti pēc to garumiem augošā secībā.
 • Vārdi ar vienādu garumu ir sakārtoti leksikogrāfiskā (vārdnīcas) secībā.
 • Visi vārdi (sākot ar "a") tiek numurēti:
      a     1
      b     2
      ...
      z     26
      ab    27 
      ...
      az    51
      bc    52
      ...
      vwxyz   83681
      ...
  
  Vārdam piešķirtais numurs ir šī vārda kods.

Uzrakstiet programmu, kas dotai simbolu virknei nosaka, vai tā var kalpot par vārdu dotajā kodēšanas sistēmā, un, ja var, kāds ir šī vārda kods!

 
 Ievaddati

Teksta faila akods.in vienīgajā rindā dota burtu virkne, kas sastāv no angļu alfabēta mazajiem burtiem. Virknes garums nepārsniedz 26 simbolus.

 
 Izvaddati

Teksta faila akods.out vienīgajā rindā jāizvada viens vesels skaitlis - 0, ja ievadītā virkne nav vārds aprakstītajā kodēšanas sistēmā vai vārda kods, ja ir.

 
 Piemērs

akods.inakods.out
bf
55
akods.inakods.out
aab
0
akods.inakods.out
vwxyz
83681

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Rumānijas informātikas olimpiādē 2002.gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS