apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

minusi Plusi un mīnusi 1 sek.


 Uzdevums

Uz lapas uzrakstīti visi naturālie skaitļi no 1 līdz N (katrs vienu reizi). Katram no tiem priekšā tiek pierakstīta "+" vai "-" zīme un aprēķināta visas uzrakstītās izteiksmes vērtība S.

Jūsu uzdevums ir uzrakstīt programmu, kas dotai S vērtībai atrod mazāko iespējamo N vērtību.

 
 Ievaddati

Teksta faila minusi.in pirmā rinda satur naturālu skaitli - izteiksmes aprēķināto vērtību S(1<=S<=100000) .

 
 Izvaddati

Teksta faila minusi.out vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - mazākā N vērtība, kurai iespējams iegūt izteiksmes vērtību S iepriekšaprakstītajā veidā.

 
 Piemērs

minusi.inminusi.out
12
7

Izteiksme varēja būt šāda: -1+2+3+4+5+6-7

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Rumānijas informātikas olimpiādē 2002.gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS