apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

vienin Vieninieki 1 sek.


 Uzdevums

Naturāla skaitļa a pieraksts skaitīšanas sistēmā ar bāzi p sastāv no n pēc kārtas sekojošiem vieniniekiem. Uzrakstiet programmu, kas ievadītām p un n vērtībām nosaka, kādas ir lielākās skaitļu 2 un 3 pakāpes ar kurām skaitlis a dalās bez atlikuma.

 Ievaddati

Teksta failā vienin.in dotas divu naturālu skaitļu p (1 < p < 109) un n (n < 109) vērtības.

 Izvaddati

Teksta failā vienin.out jāizvada divi veseli nenegatīvi skaitļi: lielākās divnieku un lielākās trijnieku pakāpes kāpinātāju vērtības.

 Piemērs

vienin.in vienin.out Piezīmes
17 2
1 2
a=1117=1810
Lielākās divnieka un trijnieka pakāpes ar ko šis skaitlis dalās ir 2 (21) un 9 (32)
10 4
0 0

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS