apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

primes Pirmskaitļu skaitīšana 3 sek.


 Uzdevums

Ceku ļoti interesē pirmskaitļi un viņš bieži grib zināt cik pirmskaitļu ir kādā intervālā. Ja viņu ir ieinteresējis kāds intevāls, un viņš nevar tikt skaidrībā, cik pirmskaitļu tajā ir, viņš nevar pa naktīm mierīgi gulēt. Tāpēc Jūsu uzdevums ir uzrakstīt programmu, kas saskaita, cik pirmskaitļu ir dotajā intervālā.

 Ievaddati

Ievaddatu fails primes.in satur divus skaitļus A un B ( 2 <= A <= B <= 1'000'000 ), kas atdalīti ar tukšumsimbolu. Šie skaitļi ir intervāla augšējā un apakšējā robeža (ieskaitot!).

 Izvaddati

Izvaddatu failā primes.out Jums jāizvada viens skaitlis - pirmskaitļu skaits šajā intervālā.

 Piemērs

primes.inprimes.out
123 456
57

 Atsauces

Autors: Ģirts Folkmanis

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS