apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

kvadrati Kvadrātu redzamība 1 sek.


 Uzdevums

Koordinātu plaknē doti N kvadrāti, kuru malas ir paralēlas koordinātu asīm. Visu kvadrātu stūru koordinātas ir naturāli skaitļi.

Uzrakstiet programmu, kas noteiktu, cik kvadrāti ir redzami no koordinātu sākumpunkta O (0;0)!

Kvadrāts no koordinātu sākumpunkta O ir redzams, ja uz kādas no kvadrāta malām iespējams atrast divus atšķirīgus punktus A un B tādus, ka trijstūra OAB iekšpusei nav kopīgu punktu ar nevienu no citiem kvadrātiem.

 
 Ievaddati

Teksta faila kvadrati.in pirmā rinda satur naturālu skaitli N (1<=N<=1000) - kvadrātu skaitu.
Katrā no nākošajām N faila rindām ir aprakstīts viens kvadrāts. Katra no šīm rindām satur trīs naturālus skaitļus X,Y un L (1<=X,Y,L<=10000) , kur X un Y apzīmē kvadrāta apakšējā kreisā stūra koordinātas (stūra, kuram x un y koordinātu vērtības ir vismazākās) un L ir kvadrāta malas garums. Starp katriem diviem blakus esošiem skaitļiem ievaddatos ir viens tukšumsimbols.

 
 Izvaddati

Teksta faila kvadrati.out vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - to kvadrātu skaits, kas ir redzami no koordinātu sākumpunkta O.  
 Piemērs

kvadrati.inkvadrati.out
3
2 6 3
1 4 1
3 4 1
3
kvadrati.inkvadrati.out
4
1 2 1
3 1 1
2 4 2
3 7 1
2

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Centrāleiropas valstu informātikas olimpiādē 1998.gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS