apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

burvis Burvju mākslinieks 1 sek.


 Uzdevums

Cirka mākslinieks Tālrīts Vakars nodarbojas ar burvju triku rādīšanu. Savos priekšnesumos viņš izmanto tikai:
balonus (), dūjas (), trusīšus () un pūdeļus ().
Tālrīts māk izpildīt tikai sekojošus trikus (baloni un dzīvnieki bultas norādītajā virzienā tiek pārvērsti par citiem dzīvniekiem):
1)++.
2)++.
3)++.
Uzrakstīt programmu, kas dotam balonu, dūju, trusīšu un pūdeļu skaitam nosaka, kādu lielāko trusīšu skaitu ar norādītajiem burvju trikiem var iegūt Tālrīts un kāds ir mazākais triku skaits, kas jāizpilda, lai šo trusīšu skaitu iegūtu.

 Ievaddati

Teksta failā burvis.in dotas četru veselu nenegatīvu skaitļu b (balonu skaits, b<=150), d (dūju skaits, d<=150), t (trusīšu skaits, t<=150) un p (pūdeļu skaits, p<=150) vērtības, pie tam katri divi skaitļi ir atdalīti ar tukšumsimbolu. Zināms arī, ka b + d + t + p <= 250.

 Izvaddati

Teksta failā burvis.out jāizvada lielākais trusīšu skaits kādu Tālrītam iespējams iegūt ar viņam zināmajiem trikiem un mazākais triku skaits, kāds nepieciešams šī trusīšu skaita iegūšanai. Starp šiem skaitļiem jābūt tukšumsimbolam.

 Piemērs

burvis.in burvis.out
9 17 1 3
10 3
3 0 2 2
4 2

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS