apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

cubes Kubiņu projekcijas 1 sek.


 Uzdevums

Trīsdimensiju figūra ir izveidota no vienības kubiņiem. Šai figūrai var izveidot pretskata un labā sānskata projekcijas. Saprotams, ka ne vienmēr pēc šīm projekcijām varēs viennozīmīgi noteikt sākotnējo figūru.

Uzrakstiet programmu, kas dotam figūras pretskatam un labajam sānskatam nosaka mazāko un lielāko kubiņu skaitu, no kāda varēja būt izveidota figūra!

 
 Ievaddati

Teksta faila cubes.in pirmā rinda satur naturālus skaitļus N, M un K, kas atdalīti ar tukšumsimbolu un kas uzdod projekciju izmērus (1<=N,M,K<=100).
Tālāk failā tiek uzdotas abas minētās projekcijas: vispirms pretskats, tad labais sānskats. Katru projekciju uzdod N faila rindas, katra no kurām var saturēt tikai 0 vai 1, kas atdalīti ar tukšumsimboliem. Pretskatam katrā rindā būs M, bet labajam sānskatam - K cipari. 0 nozīmē, ka dotā projekcijas rūtiņa ir brīva (neviens kubiņš šājā virzienā nav redzams), bet 1, ka aizņemta (šajā virzienā ir vismaz viens kubiņš).

 
 Izvaddati

Teksta faila cubes.out vienīgajā rindā jāizvada divi skaitļi - mazākais un lielākais figūru veidojošo kubiņu skaits. Skaitļi jāatdala ar tukšumsimbolu.

 
 Piemērs

cubes.incubes.out
2 2 3
1 0
1 1
0 0 1
1 1 1
4 7

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Ukrainas XV informātikas olimpiādē 2002.gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS