apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

dial Bināro skaitļu aplis 1 sek.


 Uzdevums

Pa apli uzrakstīti skaitļi binārajā skaitīšanas sistēmā. Dalījuma līnijas, kas iet no apļa centra uz malām, var iet gan starp skaitļiem, gan starp viena skaitļa cipariem, sadalot to vairākos bināros skaitļos.

Sākotnēji neviens uzrakstītais skaitlis nav 0 un katra skaitļa pieraksts sākas ar 1. Neviena skaitļa binārajā pierakstā nav vairāk par 25 cipariem un kopējais aplī uzrakstīto ciparu skaits nepārsniedz 100.

Aplis var būt sadalīts sektoros. Zīmējumā redzamajā aplī uzrakstīti visi pulksteņa ciparnīcas skaitļi. Aplis sadarīts četros sektoros. Summas sektoros ir 1, 15, 18 un 36.

Uzrakstiet programmu, kas pēc dotas aplī uzrakstīto skaitļu virknes nosaka tādu apļa dalījumu sektoros skaitu, kuriem visos sektoros ierakstīto skaitļu summa būtu vienāda.

 
 Ievaddati

Teksta faila dial.in pirmā rinda satur skaitļu virkni, kas atdalīti ar tukšumsimboliem.

 
 Izvaddati

Teksta faila dial.out vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - meklēto dalījumu skaits.

 
 Piemērs

dial.indial.out
101 1 1101
9

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Ukrainas XV informātikas olimpiādē 2002.gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS