apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

720 Septītnieki, divnieki un nulles 1 sek.


 Uzdevums

Uzrakstiet programmu, kas dotam naturālam skaitlim n atrod mazāko naturālo skaitli s ar sekojošām īpašībām :
1) s>=n;
2) s decimālais pieraksts drīkst saturēt tikai ciparus 7, 2 un 0 un tas nesākas ar 0;
3) s decimālais pieraksts satur ne vairāk kā 20 ciparus
4) s dalās ar n bez atlikuma.

 Ievaddati

Teksta failā 720.in dota naturāla skaitļa n (0 < n < 500000) vērtība.

 Izvaddati

Teksta failā 720.out jāizvada naturāla skaitļa s vērtība, vai arī vārds "NAV", ja skaitli ar norādītajām īpašībām dotajai n vērtībai atrast nav iespējams.

 Piemērs

720.in 720.out
3
27
61
70272

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS