apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

zilzal Zili zaļā tabula 1 sek.


 Uzdevums

Tabula sastāv no M+1-as rindas. Pirmās M rindas ir zaļas, bet pēdējā, M+1-ā rinda ir zila. Katrā rindā ir N skaitļi, katrs no kuriem atrodas robežās no 0 līdz P-1 (ieskaitot). Ar tabulas skaitļiem ir atļauts veikt sekojošas darbības: pie zilās rindas skaitļiem pieskaitīt zaļās rindas skaitļus (pirmo pirmajam, otro otrajam, ...,N-to N-tajam). Ja summa ir lielāka par P-1, tad attiecīgais skaitlis tiek samazināts par P.

Uzrakstiet programmu, kas nosaka, vai ar atļautajām darbībām var panākt, ka visi zilās rindas skaitļi ir 0.

 
 Ievaddati

Teksta faila zilzal.in pirmā rinda satur naturālu skaitli T (1<=T<=10), kas norāda testu skaitu datos. Katra testu datu pirmā rinda satur trīs naturālu skaitļu P, N un M vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimboliem. Zināms, ka 1<=N,M<=100, s<=P<=255. Nākošajās M datu rindās dots pa N skaitļiem - zaļo rindu saturs. Nākošajā rinda doti N skaitļi - zilās rindas saturs.

 
 Izvaddati

Teksta failā zilzal.out jāizvada atbildes uz katru no testiem atsevišķā rindā. Ja i-tajam testam var panākt, ka visi zilās rindas skaitļi ir 0, jāizvada 1, vai 0 pretējā gadījumā.

 
 Piemērs

zilzal.inzilzal.out
2
4 2 2
2 2
2 2
3 3
3 2 4
1 0
2 0
0 0
0 1
2 1
0
1

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Ukrainas XIII informātikas olimpiādē 2000.gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS