apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

cards Kartiņu pasjanss 1 sek.


 Uzdevums

Olimpijas novadā ir populārs sekojošs kartiņu pasjanss. Uz galda viena blakus otrai ir noliktas N krāsainu kartiņu kaudzītes. Ja vairāku blakus esošu kaudzīšu augšējās kartiņas ir vienā krāsā, tad tās visas drīkst noņemt vienā gājienā.

Uzrakstiet programmu, kas nosaka mazāko gājienu skaitu, kāds nepieciešams, lai noņemtu visas uz galda esošās kartiņas.

 
 Ievaddati

Teksta faila cards.in pirmā rinda satur naturālus skaitli N 2 <=N , kas apzīmē kaudzīšu skaitu.
Katra i-tā no nākošajām N faila rindām satur naturālu skaitli K (K >=1), kas norāda kartiņu skaitu i-tajā kaudzītē un K naturālu skaitļu virknē, kas norāda kartiņu krāsu i-tajā kaudzītē, sākot no apakšējās. Katri divi blakus skaitļi ievadā ir atdalīti ar tukšumsimbolu. Zināms, ka 1<=N*K<=10000 un skaitlis, kas apzīmē krāsu ir robežās no 1 līdz 2*109.

 
 Izvaddati

Teksta faila cards.out vienīgajā rindā jāizvada mazākais gājienu skaits, kāds nepieciešams, lai noņemtu visas uz galda esošās kartiņas.

 
 Piemērs

cards.incards.out
2
2 1 2
3 3 1 2
3

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Ukrainas XIII informātikas olimpiādē 2000.gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS