apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

virkne2 Skaitļu virkne 1 sek.


 Uzdevums


Visi naturālie skaitļi no n līdz m (m>=n) pēc kārtas uzrakstīti viens otram galā bez atdalošiem tukšumiem, iegūstot decimālu ciparu virkni.
Piemēram, ja n=98 un m=102, tad šī ciparu virkne ir 9899100101102.
Pēc tam visi virknē esošie cipari tiek sakārtoti neaugošā secībā - vispirms visi lielākie cipari, tad visi nākošie lielākie, utt.
Iepriekš apskatītajam piemēram šī sakārtotā ciparu virkne ir 9998211110000.
Dotām naturālu skaitļu n,m un k vērtībām jānosaka, kāds cipars atradīsies sakārtotās ciparu virknes k-tajā vietā.

 Ievaddati

Teksta faila virkne2.in vienīgajā rindā dotas trīs naturālu skaitļu n (0<n<109), m (0<m<109,m>=n) un k (0<k<109) vērtības.

 Izvaddati

Teksta failā virkne2.out jāizvada sakārtotās virknes k-tais cipars, vai arī NAV, ja virknē esošo ciparu skaits ir mazāks par k.

 Piemērs

virkne2.in virkne2.out
98 102 4
8
9999 9999 5
NAV

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS