apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

rebuss Skaitļu rēbuss 1 sek.


 Uzdevums

Skaitļu rēbusi mēdz būt, piemēram, šādi :

ABCD + BDC = 2A2A

Kā jau skaitļu rēbusos pieņemts, katrs burts jāaizvieto ar savu ciparu, ievērojot sekojošus noteikumus:

  • vienādi burti jāaizvieto ar vienādiem cipariem
  • dažādi burti jāaizvieto ar dažādiem cipariem
  • neviens skaitlis pēc ciparu aizvietošanas nedrīkst sākties ar 0.
Augstāk minētajam piemēram ir seši atrisinājumi:
 1592 + 529 = 2121
 1583 + 538 = 2121
 1574 + 547 = 2121
 1547 + 574 = 2121
 1538 + 583 = 2121
 1529 + 592 = 2121
Uzrakstiet programmu, kas risina šāda veida saskaitīšanas rēbusus, kas satur divus saskaitāmos un rezultātu.

 
 Ievaddati

Teksta faila rebuss.in pirmajā rindā dota pirmajam saskaitāmajam atbilstošo simbolu virkne, kas var saturēt latīņu alfabēta lielos burtus A,B,C,D un ciparus. Faila otrajā rindā dota pirmajam saskaitāmajam atbilstošo simbolu virkne, kas var saturēt latīņu alfabēta lielos burtus A,B,C,D un ciparus. Faila trešajā rindā dota rezultātam atbilstošo simbolu virkne, kas var saturēt latīņu alfabēta lielos burtus A,B,C,D un ciparus. Nevienas virknes garums nepārsniedz piecus simbolus.

 
 Izvaddati

Teksta faila rebuss.out vienīgajā rindā jāizvada viens vesels skaitlis - dotā rēbusa atrisinājumu skaits.

 
 Piemērs

rebuss.inrebuss.out
ABCD
BDC
2A2A
6
  
rebuss.inrebuss.out
ABCD
BDC
5A2A
0

 
 Atsauces
Uzdevuma ideja ņemta no ACSL 1996./97. gada sacensībām.
Autors: M.Opmanis

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS