apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

virkne4 Skaitļu virkne 1 sek.


 Uzdevums

Apskatām skaitļu virkni, kurai a[1]=A un kuru definē sekojoši a[i+1]=a[i]+1/a[i], ja i>0
Uzrakstiet programmu, kas ievadītiem naturāliem skaitļiem A un N noskaidro a[N] visus ciparus pirms komata.

 
 Ievaddati

Teksta faila virkne4.in pirmajā rindā dots naturāls skaitlis A (0<A<1000), bet otrajā rindiņā dots naturāls skaitlis N (0<N<30000).

 
 Izvaddati

Teksta faila virkne4.out pirmajā rindā jāizvada skaitļa a[N] cipari pirms komata.

 
 Piemērs

virkne4.invirkne4.out
10
13
11

 
 Atsauces
86./87.m.g. Latvijas atklātās informātikas olimpiādes neklātienes kārta.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS