apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

vizas Vīzas 1 sek.


 Uzdevums

Ievaddatu failā ir doti N ieraksti, katrā no kuriem ir dots vīzas derīguma termiņa sākšanās un beigšanās datums formā: GGGG.MM.DD, kur: GGGG- gads (4 cipari), MM - mēneša numurs (2 cipari), DD - diena (2 cipari).
Visi dati ir korekti. Vīzas sākšanās un vīzas beigšanās datums ietilpst vīzas darbības laikā.

Uzrakstiet programmu, kas noskaidro, kāds bija lielākais daudzums vīzu, kas bija derīgas vienlaicīgi.

 
 Ievaddati

Teksta faila vizas.in pirmajā rindā dots naturāls skaitlis N( 0 < N < 2501) - ierakstu skaits. Nākamajās N faila rindiņās doti vīzas derīguma termiņa sākšanās un beigšanās datumi, kas atdalīti ar vienu tukšumsimbolu.

 
 Izvaddati

Teksta faila vizas.out pirmajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - lielākais vienlaicīgi derīgo vīzu skaits.

 
 Piemērs

vizas.invizas.out
4
2000.01.01 2000.05.11
1997.11.30 1999.12.31
1998.06.07 2000.10.20
1999.01.01 2000.01.01
3

 
 Atsauces
Uzdevums ņemts no Baltkrievijas 2001. gada sacensībām.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS