apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

savada Savādā virkne 1 sek.


 Uzdevums

Dota naturālu skaitļu virkne {ai}. Katram i (i>1) ai ir mazākais iespējamais naturālais skaitlis ar sekojošām īpašībām :
1) ai > ai-1,
2) ai ciparu summa ir vienāda ar reizinājuma 4*ai-1 ciparu summu.
Dotām virknes pirmā locekļa a1 un indeksa n vērtībām atrast un izvadīt virknes locekļa an vērtību.

 Ievaddati

Teksta faila savada.in vienīgajā rindā doti divi naturāli skaitļi - a1 (0<a1<20) un n (0<n<10000).

 Izvaddati

Teksta failā savada.out jāizvada viens naturāls skaitlis - virknes locekļa an vērtība. Testēšanai tiks izmantoti tikai tādi dati, kuriem atbilstošā an vērtība nepārsniedz 109.

 Piemērs

savada.in savada.out Piezīmes
4 5
79
Virknes pirmie 5 locekļi ir: 4,7,19,49,79

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS